strategisch denken
Leidinggeven

4 manieren om meer strategisch te zijn op je werk

Henk Veenhuysen
door Henk Veenhuysen
keer bekeken

Misschien heb je weleens feedback gehad dat je ‘eerst moet nadenken voordat je wat doet of roept’. Jammer genoeg zaten er weinig concrete handvatten in deze opmerking hoe je dat moet doen. In dit artikel reik ik je 4 ideeën aan hoe je het strategisch denken en handelen bij jezelf kunt versterken. Je gaat dan niet meer over 1 nacht ijs voordat je een besluit neemt.

WAT IS STRATEGISCH DENKEN?

Je overziet de gevolgen van je handelen voordat je in actie komt.

NIET ALLEEN VOOR LEIDINGGEVENDEN

Je kunt beginnen met het aanpassen van je mening over strategisch denken. Als je denkt dat strategisch denken alleen is weggelegd voor de hoogste bazen dan kan ik je snel uit de droom helpen. Strategisch denken is noodzakelijk voor elk niveau in de organisatie. Natuurlijk staat het niet in je functieomschrijving maar het is wel heel handig als je het kunt en doet. Je weet beter wat er gebeurd en je kunt makkelijker inspelen op ontwikkelingen en besluiten die op hoger niveau worden genomen.

HOE DOE JE DAT: STRATEGISCH DENKEN

Er zijn 4 belangrijke manieren die het strategisch denken stimuleren:

 1. Kennis: observeren en trends ontdekken.

 2. Denken: ‘moeilijke’ vragen leren stellen.

 3. Praten: welke woorden kies je?

 4. Doen: tijd inruimen en conflicten leren waarderen

Hieronder bespreek ik deze manieren met je.

1. KENNIS

Als je altijd maar die bezige bij bent dan heb je nooit tijd om na te denken. Je zult dus een besluit moeten nemen om een bepaald gedeelte van je werktijd te besteden aan strategisch denken. Je mag zelf beslissen hoeveel als ik maar kan zien en merken in je werk dat je hier tijd voor inruimt. Het kan in ieder geval niet 0% zijn.

Overzicht houden in de sport

Als je tijdens het sporten alleen maar naar beneden kijkt dan heb je wel de bal in de gaten maar dan is het moeilijk om je teamgenoten aan te spelen of te zien wat er gebeurd in het veld. Strategisch denken is dus zoiets als het omhoog kijken in het veld, de juiste positie te kiezen, de goede verdedigende actie te bedenken of de juiste wissel toe te passen. 

Om strategisch denken toe te passen moet je je bedrijf/organisatie goed kennen. In welke omgeving zit je organisatie. Met wie hebben we te maken. Wat zijn de belangrijkste trends. Welke regelgeving is van belang. Wat is de hoofdstrategie van je bedrijf en waar willen ze graag dat jij aan werkt. Kortom: aan welk kasteel ben je aan het bouwen. Belangrijk: er is iets meer nodig dan alleen je waardering uitspreken over strategie. Naast je waardering is ook het volgende nodig:

 1. Maak ruimte/tijd in je agenda om de interne trends te ontdekken en daar een lijn in aan te brengen. Bijvoorbeeld door je af te vragen welke onderwerpen er keer op keer op de agenda komen of naar voren worden gebracht. Denk na waarom dit gebeurt en welke problemen dit elke keer oplevert voor collega’s.
 2. Versterk je netwerk door contacten te leggen met collega’s buiten je eigen team en ook met contacten in je werkveld. Je kunt over en weer van elkaar leren als het gaat om de belangrijkste ontwikkelingen. Het kan heel eenvoudig door je bijvoorbeeld aan te sluiten bij een relevante groep op Linkedin.
 3. Tot slot is het belangrijk om duidelijk in beeld te hebben welke strategische bijdrage jouw werk heeft aan het geheel. Leer om dit strategisch element goed onder woorden te brengen op de goede momenten.

2. DENKEN

Stel de moeilijke vragen

Als je als professional in jouw werkgebied goed zicht hebt op de trends en wat er speelt dan ontstaat er een nieuwe dimensie in je vermogen om strategisch te denken. Je kunt jezelf nu de vraag stellen: hoe zorg ik voor een breder perspectief op het idee wat ik overweeg in mijn werk of wat ter besluitvorming aan mij wordt voorgelegd?

Als je dit onderzoek naar het bredere perspectief nalaat blijf je professioneel gezien bijziend. Je ziet alleen maar de mogelijkheden op korte termijn. Om een breder perspectief te zien is het noodzakelijk om je vermogen om (strategische) vragen te stellen te ontwikkelen. Je zult zien dat er dan andere mogelijkheden of uitkomsten ontstaan. Hier heb je wat voorbeelden. Neem daarbij gewoon een concreet project in je gedachten en probeer om voor dit project antwoord te geven op de vragen.

Voorbeelden van ‘moeilijke’ strategische vragen

 1. Wat is er volgens jou gebeurd (qua succes, resultaat) na 1 jaar?
 2. Wat is er volgens jou gebeurd (qua succes, resultaat) na 3 jaar?
 3. Wat staat een mogelijk succes in de weg?
 4. Wat zullen de eerste signalen zijn van succes of tegenslag?
 5. Welke argumenten zijn noodzakelijk om onze businesspartners te overtuigen?

Het stellen van de ‘moeilijke’ vragen is eenvoudiger als je goed zicht hebt op de trends en ontwikkelingen in je vakgebied. Je kunt je vragen en je besluitvorming versterken met deze 25 handige strategische vragen.

3. PRATEN

Je strategische woordkeuze

Als je goed strategisch kunt denken weet je in veel gevallen ook hoe je de juiste woorden moet kiezen om iets over te brengen. Dat kun je als volgt doen. Je weet een goede structuur in je verhaal aan te brengen waarbij hoofd van bijzaken worden onderscheiden. Hierdoor kunnen mensen je beter volgen en begrijpen wat de kern van je verhaal is. Daarnaast weet je mensen uit te dagen door bestaande situaties ter discussie te stellen en de onderliggende ‘waarheden’ met elkaar te bespreken.

Eredivisie

Als je naar de eredivisie van het strategisch denken bent gepromoveerd dan ben je in staat om mensen mee te nemen in het proces om ingewikkelde zaken te identificeren, vorm te geven aan gemeenschappelijk denken en het in een kader plaatsen van strategische keuzes. Dat klinkt allemaal moeilijk en dat is het eigenlijk ook. Je kunt wel beginnen met het aanscherpen van deze vaardigheid.

 1. Breng een duidelijke structuur aan in je communicatie (verbaal en schriftelijk). Groepeer en orden je hoofdpunten. Doe dit zo kort en bondig als je kunt. Gebruik geen overbodige taal.
 2. Geef je publiek een duidelijk beeld van de overkoepelende thema’s. Zo bied je kader voor het thema of onderwerp wat je wil bespreken. Je zet je publiek op die manier in een strategische modus. Het voorkomt dat je te snel in de details duikt.
 3. Geeft eerst jouw visie of antwoord op de vraag die gesteld wordt of waar een besluit over genomen moet worden en onderbouw vervolgens met je (strategische) argumenten (i.p.v. het toewerken naar je hoofdpunt). Deze wijze van werken maakt mensen nieuwsgierig.

Blog gaat verder na de foto

strategisch denken
Blok kwalitatieve tijd in je agenda voor strategisch denken

 4. DOEN

Tijd inruimen voor nadenken

Ik kom regelmatig professionals tegen die mij hun agenda laten zien. Deze zit dan zo vol dat de afspraken er bij wijze van spreken aan de onderkant van de agenda uitvallen. Je zult begrijpen dat dit gedrag het strategisch denken behoorlijk in de weg staat. Als je zo handelt benut je onvoldoende je volledig potentieel. En dat is vooral jammer voor jezelf! Hoe kun je meer tijd inruimen voor strategisch denken? Dat kan met de volgende suggesties:

 1. Ga niet meer naar vergaderingen waar je niet bij hoeft te zijn. Stel jezelf de vraag: wat is mijn toegevoegde waarde daar of nog simpeler: heeft de vergadering een bijdrage geleverd aan het behalen van mijn eigen (werk)doelen
 2. Blok kwalitatieve tijd in je agenda voor strategisch (na)denken. Eigenlijk net zoals je voorbereidingstijd pakt voor vergaderingen of afspraken. Denk bijvoorbeeld na over welke strategische vragen je kunt stellen om een goed besluit te nemen.
 3. Omarm het concept van conflict in de goede zin van het woord. Conflict in de zin van het bereid zijn om lastige kwesties te bespreken, aanspreekbaar te zijn op keuzes die je maakt en lastige kwesties niet persoonlijk te maken of je persoonlijk daardoor te laten raken. Het vermogen om een conflict op te lossen is noodzakelijk om een stap verder te komen.

STRATEGISCH DENKEN IS VOORAL DOEN

Strategisch denken leer je vooral door het veel te doen. Met dit artikel heb je een handleiding om ermee te starten of verder uit te bouwen. Het is niet een soort vaardigheid dat alleen is weggelegd voor de godenzonen of dochters. Als je ermee start dan zal dat in het begin onwennig voelen (zoals elke nieuwe skill). Als (leidinggevende) professional groei je en het maakt je beter. Het brengt je naar een hoger professioneel niveau en laat zien waartoe je werkelijk in staat bent. De moeite waard om dit te doen!

Aanbevolen voor jou

Loopbaan

Snelle DIY-gids voor zelfontplooiing & zelfontwikkeling

keer bekeken
Leidinggeven

Mijn medewerkers geven me nooit feedback (& dit is waarom!)

keer bekeken
Leidinggeven

Pffft, emoties van medewerkers. Hoe deal ik daarmee?

keer bekeken
Zelfvertrouwen vergroten

Hoe ga je om met iemand die huilt op het werk

keer bekeken
Assertiever worden nu-populair

7 makkelijke gesprekstechnieken om een moeilijk gesprek op de rit te houden

keer bekeken
Burnout

Zo ga je beter stressbestendig met problemen op het werk om

keer bekeken
Zelfvertrouwen vergroten

Deze 3 simpele dingen doen mensen die gelukkig zijn

keer bekeken
Zelfvertrouwen vergroten

Hoe je gemakkelijk loslaat wat andere mensen van je vinden

keer bekeken
Burnout

Bang om burn-out te raken? Met deze 7 tips raak je niet overwerkt

keer bekeken
nu-populair Zelfvertrouwen vergroten

De 25 beste helpende gedachten om te stoppen met negatief denken

keer bekeken

Recente artikelen