succesvol team
Samenwerken

Werken aan een succesvol team; vier bouwstenen

Henk Veenhuysen
door Henk Veenhuysen
keer bekeken

De belangrijkste bouwsteen is om nadruk te leggen op het belang van de bijdrage van ieder individu in het team. Het artikel biedt naast de vier bouwstenen ook vijf “lessons learned” voor een succesvol team. 

Om succesvolle teams te bouwen moet een manager de nadruk leggen op het belang van de bijdrage van ieder individu in het team.

Dat is een van de belangrijkste conclusies uit een recente studie van Gallup, die 3500 leidinggevenden ondervroeg die werkzaam zijn in bedrijven uit de Golfregio, actief in sectoren als olie en gas, banking & finance, vastgoedontwikkeling, toerisme en telecom.

De studie toonde aan dat de beste managers een high-performance cultuur neerzetten door te focussen op duidelijke doelstellingen en heldere rollen van ieder in het team, een klimaat van vertrouwen te creëren en – last but not least – door speciale aandacht te hebben voor de groei en ontwikkeling van de medewerkers.

Duidelijke doelstellingen en heldere rolverdeling

Een van de belangrijkste bevindingen van de studie is dat leidinggevenden niet altijd helder definiëren wat ze van hun medewerkers verwachten. Vage doelstellingen leiden tot een lage productiviteit.

Als niet perfect helder gemaakt is wat iemands rol is, kunnen er ook geen duidelijke doelstellingen aan gekoppeld worden, en kan niet gemeten worden wat een succesvolle performance is. Bij gebrek aan een heldere rolverdeling weten mensen niet precies wat ze kunnen en mogen doen, en trekken ze zich terug op het meest veilige deel van hun bevoegdheden.

Ook is het belangrijk dat de leidinggevende bij herhaling communiceert over de doelstellingen en rolverdeling. Eén keer iets zeggen is niet genoeg.

Uit de studie komt naar voren wat de beste managers precies doen:

Bouwsteen 1, duidelijkheid in rol

duidelijk uitleggen wat ieders rol is in het team en vertellen hoe ieder – vanuit zijn specifieke rol en bevoegdheden – kan bijdragen tot het succes van het team

Bouwsteen 2, wat is de verbinding met de strategie?

de individuele doelstellingen moeten volledig in lijn liggen met de teamdoelstellingen (die op hun beurt weer verbonden zijn met de doelstellingen van de onderneming)

Bouwsteen 3, soepel communiceren

een soepele manier van communiceren, waarbij formele momenten afgewisseld worden met informele contacten, en waarbij de leidinggevende niet terugschrikt voor herhaling van de boodschap.

Waar de leidinggevende er op let de hoofdlijn consistent uit te dragen, zal hij wel bereid zijn om de doelstellingen op de korte termijn bij te sturen in functie van de omstandigheden

Bouwsteen 4, belang van individu in een succesvol team

een voortdurende nadruk op hoe en waarom ieder individu zo belangrijk is voor zowel het team, de afdeling, als voor de gehele onderneming. Het succes van de organisatie is de optelsom van ieders bijdrage.

Een klimaat van vertrouwen creëren en de ontwikkeling van medewerkers bevorderen

Leidinggevenden hebben er soms moeite mee dat medewerkers zich verder ontwikkelen omdat ze vrezen een uitstekende medewerker te verliezen.

Zij zijn bang dat de investering in ontwikkeling van hun medewerkers alleen maar aan de concurrent – of een andere afdeling binnen de organisatie – ten goede komt. Nochtans is gebleken dat medewerkers geneigd zijn te blijven werken bij een werkgever die in hen blijft investeren.

Bovendien neemt hun prestatieniveau toe, waardoor de investering tot dubbel rendement leidt: goede medewerkers blijven behouden voor de organisatie én zij presteren beter.

Wat kunnen we leren van de rolmodellen uit de studie?

#1 Leerklimaat:

creëer een cultuur van continue leren en ontwikkelen door kennisdeling te bevorderen en medewerkers de kans te geven nieuwe vaardigheden te leren. Dank zij de continue ontwikkeling van medewerkers zal de organisatie als geheel zich verder ontwikkelen

#2 Wederzijds vertrouwen:

schep een klimaat van wederzijds vertrouwen, waardoor medewerkers zich gesteund weten in wat ze doen. Zij zullen hun verantwoordelijkheid nemen omdat ze zich gesteund weten door collega’s en leidinggevende.

Op die manier zullen zij de grenzen van hun rol verkennen en zichzelf op die manier ontwikkelen. De rol van de manager is om vertrouwen en steun te geven, en om hindernissen voor ontwikkeling en groei weg te nemen.

#3 Talent en kwaliteit:

ga in dialoog omtrent talenten en kwaliteiten van individuele medewerkers. Door op regelmatige tijdstippen met medewerkers om tafel te gaan schep je een klimaat waarbij groei en ontwikkeling van talent belangrijk wordt gevonden.

Tegelijk bieden dit soort gesprekken een kans om te bekijken waar er extra steun nodig is in de vorm van training.

#4 Bevorder mentoring:

een belangrijke manier om ontwikkeling van medewerkers te bevorderen is door hen in contact te brengen met mentoren binnen of buiten het team.

Op die manier worden jonge talenten geholpen om hun ontwikkeling vorm te geven, maar tegelijk biedt dit systeem de kans aan de mentoren om zichzelf in een andere rol neer te zetten en te reflecteren over hun eigen ontwikkeling.

Een cultuur van excellente performance bouwen

Iedere leidinggevende, op welk niveau binnen de organisatie ook, heeft een cruciale rol in het creëren van commitment en de ontwikkeling van medewerkers.

Een cultuur van excellente performance komt niet uit de lucht gevallen. Elke manager moet hier aan bijdragen, maar wat we kunnen leren van de rolmodellen is dat zij het meeste aandacht besteden aan de rol van medewerkers, door hen te helpen om te groeien en hen te stimuleren om zich te ontwikkelen.

Niet alleen door dit alles te doen in de dagelijkse praktijk, maar ook door continue te communiceren over hun verwachtingen en doelstellingen. Medewerkers van deze managers wisten zich het meest gewaardeerd, en gaven ook het minst aan op zoek te gaan naar een andere werkgever.

Tot slot gaat het uiteindelijk natuurlijk om het resultaat. Uit het onderzoek bleek dat de resultaten van hun teams en afdelingen het meest succesvol waren.

Gratis download

25 handige zinnen om je collega een compliment te geven

25 handige zinnen om je collega een compliment te geven

Prima idee natuurlijk om elkaar meer complimenten te geven. Het is de motor onder alle samenwerking tussen collega’s. Met een compliment wordt je iemands grootste fan.

  • Leuk om je collega dat compliment vandaag te geven
  • Plus 25 bonuszinnen voor een nog beter compliment
  • Plus elke maand handige tips voor op je werk
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aanbevolen voor jou

Loopbaan

Snelle DIY-gids voor zelfontplooiing & zelfontwikkeling

keer bekeken
Leidinggeven

Mijn medewerkers geven me nooit feedback (& dit is waarom!)

keer bekeken
Leidinggeven

Pffft, emoties van medewerkers. Hoe deal ik daarmee?

keer bekeken
Zelfvertrouwen vergroten

Hoe ga je om met iemand die huilt op het werk

keer bekeken
Assertiever worden nu-populair

7 makkelijke gesprekstechnieken om een moeilijk gesprek op de rit te houden

keer bekeken
Burnout

Zo ga je beter stressbestendig met problemen op het werk om

keer bekeken
Zelfvertrouwen vergroten

Deze 3 simpele dingen doen mensen die gelukkig zijn

keer bekeken
Zelfvertrouwen vergroten

Hoe je gemakkelijk loslaat wat andere mensen van je vinden

keer bekeken
Burnout

Bang om burn-out te raken? Met deze 7 tips raak je niet overwerkt

keer bekeken
nu-populair Zelfvertrouwen vergroten

De 25 beste helpende gedachten om te stoppen met negatief denken

keer bekeken

Recente artikelen